?

Log in

No account? Create an account
Historiegillets första vårmöte 2007 - Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

February 14th, 2007


Previous Entry Share Next Entry
zappo
06:35 pm - Historiegillets första vårmöte 2007

Detta ägde rum hemma hos Gil-galad och Fimbrethil -- och Caesar.

En hel massa närvarande den här gången: förutom värdparet även Gwindor, Melroch, Spirea, jag själv samt familjen Melorë och Calenestel med pyttelilla Saga.

Kvällens tema var Första Åldern, med betoning på tiden från Noldors återkomst till Midgård. Eftersom alla var så glada att ses och hade så mycket att prata om, tog det lite tid innan vi nådde själva ämnet. Oj vad många åsikter och intressanta synpunkter alla sedan hade! Det är alltid lika roligt att medverka i samtal eller debatter där folk gillar att underbygga påståenden med citat och hänvisningar, och att utforska djupare aspekter av ämnet. Heja! Det var gôrkul!

Vad jag minns tog vi upp maktstrukturen i Beleriand -- alvernas inbördes hierarki och lojalitetsband, anti-morgother mot Morgoth, Thingols arrogans och överhöghet mm; vad ont och gott egentligen är och hur dikotomin relateras till den närmast genetiska betingelsen hos alver och dvärgar att vara mot Morgoth, moral eller inte moral; huruvida det myckna krigandet ledde till sned könsfördelning bland alver eller om alvkvinnor slogs tillsammans med männen; den större mängden och storslagenheten hos onda varelser under Första Åldern jämfört med den Tredje, samt det genomgåendet temat om förfall efter guldåldern som genomsyrar Tolkiens verk; vem var Tom Bombadill egentligen; Saurons förhållande till Ringen samt dess beroendeframkallande egenskaper; hobbitar är de mest civiliserade varelserna i Midgård (såklart!); Bris hypotes att hobbitar är bonsai-enter; Tolkiens katolska livssyn och hur den påverkade hans arbete; hur Midgårds folk såg på självmord, illustrerat med Túrins och Nienors öden samt senare onda sydlänningars sed att ta livet av sig; Kullervosagans inflytande på Narn i hin Húrin; samt mycket annat som ni andra säkert minns bättre!

Kommentera gärna och livligt... kom igen bara, ni vet att ni vill!


(2 comments | Leave a comment)

Comments:


From:asynja_lofn
Date:March 21st, 2007 08:55 pm (UTC)
(Link)
Åh, det var så kul att vara igång igen! Men, jag tror inte att jag är någon bonsai-ent: det skulle i så fall innebära mycket mer stå med fötterna i vatten och mycket mindre ätande av svamp, och drickande av öl... ;)

> Go to Top
LiveJournal.com