?

Log in

No account? Create an account
Den nya regeringen -- ur tolkienistisk synvinkel - Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

October 11th, 2006


Previous Entry Share Next Entry
zappo
08:54 am - Den nya regeringen -- ur tolkienistisk synvinkel
Vår örns skarpa blick fångade den här artikeln nyligen. Moderaterna bildar en konservativ regering som skulle gillats av  professorn -- kanske framför allt som flera av regeringsmedlemmarna läser och uppskattar hans verk.

En lätt fundering: om de nu har "kommit ut" som tolkienister, kommer detta att utnyttjas av oppositionsmedierna genom att återigen kalla Tolkien och annan icke-socialrealistisk litteratur farlig, bakåtsträvande och verklighetsfrämmande? Låt oss hoppas att debatten lägger sig något högre än fotknölarna!

(1 comment | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:zappo
Date:October 19th, 2006 11:25 am (UTC)
(Link)
armillary postade den här länken (från autopope.

Michael Moorcock talar om SF och fantasy, och hur en stor andel av författare och läsare faktiskt är konservativa till reaktionära på den politiska skalan. Detta trots att många andra ändå placerar sig till vänster på skalan. En intressant artikel.

> Go to Top
LiveJournal.com