?

Log in

No account? Create an account
Children of Húrin - Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

October 10th, 2006


Previous Entry Share Next Entry
zappo
08:16 am - Children of Húrin

En liten spansk intervju (med engelsk översättning) om den kommande "Children of Húrin".

Adam Tolkien säger att det är en hopslagning av de texter vi redan är bekanta med, inbakade i en egen bok utan noter och kommentarer i själva texten. Det låter ju trevligt, eller hur?


(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com