?

Log in

No account? Create an account
Säsongens sista historiegillesmöte 31 maj 2006 - Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

May 31st, 2006


Previous Entry Share Next Entry
zappo
09:24 pm - Säsongens sista historiegillesmöte 31 maj 2006
Deltagare: Fimbrethil, Gil-galad, Gwindor, Éohwit, Ruby -- och den diskrete halvalven Melroch

Plats: Blue Mountain Café

Tema: skog

Det finns inte mycket skog kvar i Midgård vid tredje ålderns slut, inte jämfört med vad som fanns tidigare (enligt Fangorn). De skogar som är kvar tycks vara brittiska i sin natur, dvs väl avgränsade enheter -- inte som här där normaltillståndet är skog och det finns avgränsade enheter av icke-skog i stället. Det är åtminstone så det ser ut på Christophers kartor över första och tredje ålderns länder.

Vad finns det i skogarna? Träd, enter, huorner, ekorrar, ofta spindlar...

Folk har kallat Tolkiens skogar dystra och ondskefulla, men det hävdade han själv var helt fel. Visst har t ex Mörkveden fallit under onda makters våld, men det är ju inte själva skogen som är ond. Tvärtom blir den en trevlig grön plats igen när Dol Guldur rensats bort. Gamla Skogen bara känns hotande eftersom träden där inte tycker om tvåbeningar, och de har skäl för den oviljan. Till och med hobbitar har ju varit där och huggit ner och eldat upp dem. Skogen är inte ond, den är vaksam, med stor självbevarelsedrift. Fast sen har vi ju Pilträdsgubben också...

Naturligtvis talade vi om alver också.

(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com