?

Log in

No account? Create an account
Rapport från historiegillesmötet 5 april 2006 - Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

April 12th, 2006


Previous Entry Share Next Entry
zappo
08:20 am - Rapport från historiegillesmötet 5 april 2006
Deltagare: Gil-galad, Gwindor, Ruby

Tema: bilder

Vi hade alla med oss en trave böcker att bläddra i, t ex "Roverandom" och "Pictures". Och mycket bläddrande blev det! Framför allt tittade vi nog på professorns alla olika drakar, från den säregne Glórund till de söta ihopknutna varianterna.

Dessutom bläddrade vi igenom Boken, en upplaga med Alan Lees konceptmålningar från filmerna. De var så inspirerande att vi flöt ut i diskussioner om just filmerna.

Därför blir nästa tema filmerna -- vad gillade vi, vad gillade vi inte, vilka scener fångar professorns verk bäst, osv. För att klara av detta snabbspolar vi oss igenom filmerna och ger exempel. Tänk därför igenom vilka scener _du_ vill framhålla och kom sen till Gwindor den 3 maj.

Alltså, inget Historiegille veckan efter påsk. Nästa möte 3 maj (eller 4 maj, beroende på omständigheterna).

(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com