?

Log in

No account? Create an account
Rapport från historiegillesmötet 8 mars 2006 - Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

March 15th, 2006


Previous Entry Share Next Entry
zappo
12:10 pm - Rapport från historiegillesmötet 8 mars 2006
Deltagare: Gil-galad, Gwindor, Ruby

Tema: odling i Midgård

Vilka idkar jordbruk i Midgård? Hobbitar så klart; jordbruk och trädgårdsodling är ju en del av den fylkiska folksjälen. Därutöver nämns byarna och åkerlapparna på Pelennors slätt, innan Mordors härskaror kom och trampade ner alltihop. Ytterligare nämns kolchoserna runt sjön Nurnen i Mordor. Sist men inte minst var ju entiskorna berömda för sin odlingskonst.

Övriga folk och arter, som inte direkt beskrivs som jägare/samlare, får man väl förmoda rev i torvan de också, eller åtminstone handlade sädesslag och grönsaker av dem som så gjorde.

Fangorn (heter han fortfarande Lavskägge på svenska?) sa ju att skogen i tidens början sträckte sig obruten över Midgård, men nu är det bara småfläckar kvar. Detta tyder på intensiv brytning och uppodling av ny mark -- som sedan blivit snårskog och ljunghed när människorna dött ut eller flyttat.

***

Nästa möte, 22 mars 2006, kommer att ägnas åt bilder. Framför allt tittar vi på professorns egna bilder, men även andra illustratörer är intressanta. Ta med dina favoritbilder så vi andra får beundra dem också! Vad gillar vi? Vilka skillnader finns mellan konstnärer? Ser Orthanc verkligen ut så där?
Current Music: Project Pitchfork - The Longing

(6 comments | Leave a comment)

Comments:


From:(Anonymous)
Date:March 15th, 2006 01:04 pm (UTC)
(Link)
Äsch, du hann före!
Häls Saffran

> Go to Top
LiveJournal.com