?

Log in

No account? Create an account
Ainulindale

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> previous 10 entries
> next 10 entries

February 28th, 2006


zappo
08:34 am - Rapport från historiegillets möte 22 februari 2006
Deltagare: Gwindor, Gil-galad, Spirea och jag själv. Erion tittade in mot slutet.

Tema: blod och ras.

Det blev riktigt intressanta diskussioner den här gången, mycket givande. Tyvärr skrev jag inte ner allting med en gång så jag har väl glömt det mesta.

1.
Ämnet kan angripas från två håll. Man kan diskutera de olika "arternas" genetik och därmed kopplade moraliska hållning: alla orker är pga av sitt dåliga blod onda, alla alver är av samma anledning goda eller åtminstone totalt emot Morgoth och hans anhang. Den art du tillhör bestämmer helt din världsbild och ditt handlande, du har inget val.

Såvida du inte är människa -- och där ligger den andra angreppspunkten. Studerar man Tolkiens människor har de mer än orker och alver möjligheten att göra ett val om de vill tjäna mörktets eller ljusets krafter. Men spelar "blodets renhet" någon roll vilket val man gör?

Vilka människosläkten har vi, och hur har de kollektivt ställt sig gentemot Morgoth? Vi har de tre Husen, som var så goda att de förlänades en hel kontinent att frodas på efter Vredens krig. Vi har Förrädarna som kom österifrån efter de första alvvännerna. De var nästan helt igenom onda, som de beskrivs i Silmarillion. Alla därefter från öst kommande människor jämförs och likställs sedan med dessa -- som om det östliga blodet vore mindre rent och mer benäget till ondska. Vidare har vi t ex dunländingarna. Var passar de in på skalan? Beskrivs de inte som fula, elaka och primitiva, inte lika "rena" som Gondors numenorättlingar och Rohans ättlingar till folk från de tre Husen som inte följde med till Númenor? Och hur är det med de ännu mer primitiva wozerna?

(Själv tycker jag nog att dunländingarna har fog för sitt hat mot Gondor och Rohan -- eller åtminstone kan man förklara det på annat sätt än att deras blod gör dem mer mottagliga för ondska. Det är ju bara att se på världen idag, med bortmotade folk och etnisk rensning, och hur folk hatar varann för det.)

2.
Diskussionen flöt vidare in i statsskick i Midgård, från upplyst despotism i Númenor till anarki i Fylke.

3.
Hur som helst, det står klart att "blod" och "ras" spelar roll i Tolkiens värld, åtminstone såtillvida att folk där hela tiden talar om det. Var fick han då denna föreställning ifrån? Vi diskuterade vidare om folk&ras-teorierna från 1800-talet, nationalismens framträdande och betydelsen av europeiska folksagor och hjältehistorier för formandet av en nationalsjäl. Allt detta påverkade såklart belästa människor runt förra sekelskiftet och det tidiga 1900-talet, framför allt om de intresserat sig för nordeuropeisk kulturhistoria.

4.
Kan vi då se liknande idéer hos andra författare från denna tid? Javisst, fast ännu mer om vi känner till några som vi kan citera! Här visar det sig att tolkienister inte nödvändigtvis är kulturnissar som kan allt om litteratur... Själv nämnde jag H P Lovecraft, som ju inte skrädde orden när det gällde ras och degenerering, ofta rent otäckt skrivet (och då menar jag inte bara att han skrev skräcklitteratur). Ett annat exempel fick vi på förra veckans Bokgille med tema Robert E Howard; Conan slogs rashygieniskt där också, om uttrycket tillåts. Sedan har vi ju all annan litteratur, s k mainstream, om vilken jag just läst i Peter Gays utmärkta "Weimarkulturen". Det var för övrigt härifrån jag fick inspirationen till detta tema.

5.
Hur är det i dagens fantasylitteratur? Spelar blod och ras fortfarande roll i historier skrivna efter andra världskriget, om än under andra namn? Här fick vår fantasyexpert Spirea rannsaka sitt litterära minne och kom fram till att ja, det spelar nog roll fortfarande. Det tycks höra till genren, åtminstone om man ser till den första angreppspunkten på ämnet, orker vs alver etc. Vid första anblicken finns dock ett undantag och det är "Harry Potter". Där tar man ju tydligt och emotionellt avstånd från tanken att blod och anor skulle ha någon betydelse (upprördheten över att förolämpa någon för att de har muggle-anor) -- men ändå spelar det roll för berättelsen, just i och med att karaktärerna tar avstånd och debatterar rasfördomar!

6.
Efter all denna djupsinnighet försjönk vi sedan i gapskratt över "Samlade grodblad", en mycket trevlig liten samling grodor som producerats framför allt i skoluppsatser under flera decennier.

7.
Till sist delades uppgifter ut till deltagarna inför nästa möte. Uppgiften består i att i ett stycke eller två beskriva en företeelse utifrån varsitt perspektiv:

"Du är Legolas och beskriver Moria för din far Thranduil..."

"Du är Gimli och beskriver Moria för din far Glóin."

"Du är Sam och beskriver Moria för din far Ham."

"Du är Gandalf och beskriver Moria för din kompis Gwaihir."

"Du är Boromir och beskriver Moria i ett brev till din far Denethor."

"Du är Uglûk och beskriver Moria för din far Fuglûk."

"Du är Gollum och beskriver Moria för din Skatt."

Så tag en karaktärs ögon och titta på Moria med dem! Skriv sedan ner något inte alltför långt och antingen ta med det till nästa historiegillesmöte eller posta det här -- helst både och!

8.
Nästa möte sker den 8 mars kl 1900 (observera senare starttid) och tema är odling i Midgård (och Númenor... och Valinor också).

(2 comments | Leave a comment)

February 16th, 2006


zappo
12:45 pm - Nästa historiegillesmöte 22 februari 2006
Nu är det dags att tackla ett svårt och obehagligt ämne. Just det, näste möte kommer att handla om rasbiologi. Vår gode professor skriver mycket om hur viktigt blodet är, och hur blodet tunnas ut eller är dåligt osv.

Det känns kanske lite olustigt för senare tiders läsare att fundera över vad det här egentligen innebär. Vad finns det för kopplingar till det tidiga seklets rasföreställningar och kulturideologi? Hur mycket eller lite påverkades professorn av detta? Kan vi återfinna dessa tankar även hos andra författare?

Lägg pannan i djupa veck och kom sedan till historiegillesmöte för att debattera! Väl mött på onsdag.

(3 comments | Leave a comment)

January 27th, 2006


zappo
12:36 pm - Rapport från senaste Historiegillesmötet 25 januari 2006
Närvarande: Gil-galad och Ruby

Tema: Humor hos Tolkien

Den gode professorn har ju från olika håll anklagats för att vara allvarlig och humorbefriad -- något som vi bestämmer hävdar är osant, framför allt om man ser på hans samlade produktion.

Är det någon som inte alls kan se humorn i "Gillis Bonde från Ham"? Eller alla konstiga äventyr som Bilbo råkar ut för på väg till Ensamma Berget?

I övriga verk är dock inte syftet att vara rolig. Professorn gillade uppenbart storslagna, tragiska, episka berättelser och dessa teman lämpar sig inte helt för lustigheter, precis som sig bör. Därmed inte sagt att det inte finns humor insprängt här och var.

Hobbitar, framför allt, bidrar med mänsklighet och värme i de hemska och farliga händelseförlopp de deltar i. De fungerar som våra ställföreträdare, som personer vi kan relatera till, och därmed har de också ett visst mått av humor. T o m Gandalf fungerar så, en subtil humorist, åtminstone så länge han är Grå.

Hur är det med övrig fantasy-produktion? Är det sant som Charlie Stross säger, att sk High Fantasy är nästan per definition humorbefriad? Tyvärr hade deltagarna för lite erfarenhet av fantasy för att komma med några insikter, annat än att Terry Pratchett faktiskt är både rolig och lyckad. Även Eddings är rolig, på ett våldsromantiskt och förnumstigt sätt. Men dessa är knappast High Fantasy -- episka berättelser -- utan snarare action-fantasy med folk som gör saker och slåss och för dialoger. Då är det rent tekniskt mycket lättare att smyga in humor i berättelsen.

Därför föreslår vi att vi fortsätter på detta tema nästa gång också, med förhoppningen att fler deltagare med större fantasyerfarenhet kan upplysa oss mindre vetande. Väl mött den 8 februari!
Current Music: Project Pitchfork - Drone Assembly

(1 comment | Leave a comment)

January 19th, 2006


zappo
09:57 am - Nästa historiegillesmöte 25 januari 2006
Vad sägs om att diskutera teman och berättarteknik hos Tolkien? Kanske något för bokgillet men det råder väl ett visst överlapp mellan gillena här.

Därför föreslår jag att vi utforskar temat HUMOR. Är Tolkien rolig eller är han en av de där dödligt allvarliga? (Själv vet jag ju vad jag tycker...) Kan man skämta bara om vissa saker (hobbitar) men inte om andra (Fëanor)? Vilka typer av historier och teman lämpar sig för humor och vilka inte alls? Exempel på skämt!

För den som känner sig hugad kan det även bli tal om praktiska uppgifter, dock inte nödvändigtvis med humortema. Det får bli en överraskning...
Current Music: :wumpscut: - Evoke

(3 comments | Leave a comment)

January 12th, 2006


zappo
09:03 am - Rapport från senaste Historiegillesmötet 11 januari 2006
Närvarande: Spriea, Erion, Gil-galad och Ruby.

Tema: Rangers, dvs utbygdsjägare eller Dúnedain, både i norr och söder.

Slutsatser: Finns att beskådas härCollapse ).

Skillnaden mellan nordliga och sydliga utbygdsjägare torde väl ligga i att de senare är en hel kultur, om ock mycket liten (folkspillra), medan de senare snarare utövar jägeriet mer som ett yrke; Faramir t ex kan ju efter kampanj i Ithilien dra sig tillbaka till Minas Tirith och leva lyxliv, om han vill. Det kan nog inte Halbarad göra...

Vad som inte finns med på listan över Ranger Skillz är s k "people skills". Tag Aragorn -- han är ingen hejare på att göra främlingar till sina vänner, inte ens sådana som det är livsviktigt att de litar på honom!

***

Vidare avhandlades hobbitnamn, framför allt tidiga sådana från "History of Middle-earth". Much Hemlock är riktigt lustigt, liksom det första namnet på Gandalfs häst: Aragorn.

Även debatterades Saurons eventuella kropp. Hade han faktiskt en sådan, och om han hade det, vad hade han sen, när den tog slut? I Akallabêth står det hur han flydde kroppslös som en svart vind tillbaks till Mordor efter Númenors fall, och hur han där åter tog upp sin Ring och tillverkade sig en gestalt. Men var detta en egentlig kropp, eller bara ett animerat skal, som en rustning utan någonting i? I Brev nr 211 står det att han förbrukat så mycket kraft i förförandet av Númenor att han inte orkade återforma sig helt och hållet; dock räckte det med ett hiskeligt öga och en fasansfull vilja. Vem skille inte bli rädd av att möte ett sådant väsen!

(4 comments | Leave a comment)

January 10th, 2006


zappo
01:04 pm - Nästa historiegillesmöte i morgon 11 januari 2006
Tema: Rangers.

Här kan vi läsa om hur det gick till när Aragorn försökte få tillbaka sina utbygdsjägarfärdigheter:

http://bagenders.rosiesamfrodo.com/episodes/2ep5.html

(Leave a comment)

December 15th, 2005


zappo
01:24 pm - Rapport från senaste Historiegillesmötet 14 december 2005
Plats: hos Ruby
Deltagare: Spirea, Erion, Ruby

Tema: Bortre Landen, dvs Harad, Khand och dylika vita fläckar på kartan

Harad
I Harad finns mumakiler och sand. Enligt kartorna i Atlas of Middle-earth tycks det också finnas djungler på den avlånga Afrika-liknande subkontinenten som sträcker sig över ekvatorn. Undras vad som finns där? Kanske det är den vilda mumakens naturliga livsmiljö (eng. habitat), om den fungerar som dagens indiska elefant.

(Utvikning: Henry Gee beskriver i boken "The Science of Middle-earth" hur PJ's dinosauriestora mumakiler, om de mot alla odds hade funnits, skulle sett ut och betett sig som, ja just det, dinosaurier. Med den groteska storleken hade de måst ha extratjocka ben för att hålla sig uppe, och då kan man inte röra sig särskilt smidigt, och absolut inte stå på bakbenen sådär.)

Sand + söderut = araber och nordafrikaner, därför tycks alla visualisera Harad-kulturen som orientalisk. Dock säger professorn inte mycket om kulturen där, utan vi fyller i det mesta själva. Hur tänker sig läsare från Mellanöster/Nordafrika Harad, måtänka?

Khand
Likadant är det väl med Khand och österlandet. Visst föreställer vi oss dem gärna som mongoler? Men tittar man på the wain-riders kan man faktiskt tänka sig dem som kelter, kringfarande i vagnar och hystandes spjut.

Vagnryttarna indikerar väl även ett visst mått av teknologi i Österland; annars skulle man faktiskt kunna tänka sig att den okända östern vore barbarisk och stenåldersmässig eftersom folk där ju knappt alls interagerar med resten av Midgård. Visserligen kan man tänka sig att Sauron förbjudit dem att resa alls men... om man inte tänker så!

Alternativt kan alla människor, alver och dvärgar i Östern ha utplånats av farsoter, som den som svepte in över Gondor och resten av nordvästra Midgård i mitten avTredje Åldern.

Alver
Hur många Avari (tidigare namn: Lembi) stannade kvar runt Cuiviénen, och fanns de kvar där fram till Tredje Ålderns slut? Man kan se bergskedjan Orocarni på kartorna i Atlas, både från Första Åldern och Tredje. Cuiviénen borde ha legat en bra bit öster om den stora sjön Nurnen, den sista resten av det stora inlandshavet Helcar.

Tektonik
Det är för övrigt intressant att försöka se på dessa kartor hur dagens kustlinjer skulle kunna ligga. De ser faktiskt ut lite grand som kretaceiska kustlinjer!

(Leave a comment)

December 13th, 2005


zappo
11:08 am - Nästa Historiegillesmöte 14 december 2005
Det är i morgon det. Årets sista sammankomst! Samma tid samma plats som vanligt, inga bostadsrättsföreningsmöten som kommer i vägen, eller trädgårdsnoldor som lägger krokben för en i trappan.

Om någon har något intressant att diskutera, tag chansen! Ämnet är fritt och alla kommer till tals.

Saknas ämnen kan man få inspiration av en trevlig bok som Henry Gees "The Science Of Middle-earth". Det är en salig blandning av essäer som tar sin utgångspunkt i Midgård och professorn själv, och som utforskar olika aspekter av vetenskap, från lingvistik till kvantfysik. Lättläst, roande och tankeväckande. Är t ex Tom Bombadill en i Midgård förkorppsligad personifikation av Eru?
Current Music: Front Line Assembly - Synthetic Forms

(Leave a comment)

December 1st, 2005


zappo
12:05 pm - pepparkakshus!
Är ni laddade? Flödar den arkitektoniska kreativiteten? Nu är det bara drygt en vecka kvar att komma på det vinnande bidraget i matgillets pepparkakshustävling!

Gwindor vill gärna göra något med tinnar och torn:

Jag känner nästan för något med tinnar och torn, Alqualondë?
Gondolin? Minas Tirith? (det på Tol Sirion )

Eller vad sägs om:
slottet Paravel eller Vita häxans slott med förstenade djur nu i Narnia tider?


Det låter väl kul? Eller kanske en mumak i naturlig storlek...

Här följer några pepparkakshuslänkar:

http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/pepparkakshus/

http://home.swipnet.se/merjul/pepparkakshus.htm

http://www.busungar.com/pyssel/default.asp?url=http://www.busungar.com/pyssel/pepparkakshus.asp
Current Music: Alice Gomez - Volcanos

(Leave a comment)

November 11th, 2005


zappo
12:21 pm - Nästa Historiegillesmöte 16 november 2005
För dem som inte känner för att tota ihop en egen dvärghistoria, föreslår jag följande ämne för debatt:

Orientalism i Midgård eller Vad finns bortanför Mordor?

Professorn beskrev ju i detalj länderna i nordvästra Midgård, men lämnade bara ett fåtal glimtar av resten av kontinenten. Alverna vaknade någonstans vid östkusten, och även människorna kom någonstans österifrån.

* De två blå trollkarlarna vände näsan mot gryningen och hördes aldrig mera av. Vad hände med dem? Startade de en egen valakult i de fantastiska kuststäderna, som ingen i Gondor eller Fylke någonsin hört talas om?

* Vilka var vagnryttarna egentligen och vad drev dem västerut? Man kan hypotisera om folkvandringstiderna under tidig tredje ålder. Även mönstren hos sjukdomsspridning antyder väl lite vagt förflyttningar mellan människor i österled, eller mikrobiskt utbyte via t ex handelsvägar.

* Khamûl, Österns Skugga... hurdan var nazgûlens barndom? Vilka trauman ligger bakom en önskan att bli fruktad av alla, så till den grad att man blir en ringvålnad?

* Och sen har vi alla länderna söderut. Består Midgård av en hel fin kontinent eller finns det stora flikar, bukter, subkontinenter? Vilket är egentligen mûmakens naturliga livsmiljö och vad har den för naturliga fiender, om några?


Se där några av de frågor man kan ställa sig om resten av Midgård!

(2 comments | Leave a comment)

> previous 10 entries
> next 10 entries
> Go to Top
LiveJournal.com